آموزش لول های پکا

 

آموزش پکا پکا یکی از قدرتمند ترین سربازان کلش آف کلنز می باشد که هم در اتک معمولی و هم در اتک وار مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد اصلی ان در وار می باشد . یکی از تاکتیک های اتک زدن در وار بدین صورت است که ابتدا گولم ها را از جلو بفرستید و در پشت آن ها پکا قرار بگیرد و به تخرریب بپردازند . که البته نیاز به دیوار شکن ویزارد و اسپل های مختلف نیز دارید .
به این نکته توجه داشته باشید که تسلا بیش ترین خون را از ربات سامورایی می گیرد و آن هم به این دلیل است که پکا از جنس آهن بوده و برق بیشترین تاثیر را روی او می گذارد . پکا یا ربات سامورایی که تا لول پنج قابل ارتقا می باشد و در لول چهار به بالا دارای دو شمشیر می شود . 

لینکهای مرتبط