آموزش لول های مینیون

مینیون یا نوکر جزو نیرو هایی است که شباهت زیادی به لاواهوند دارد ولی به اولین و نزدیک ترین وسیله ای که ببیند حمله می کند و تجهیزات دفاعی صرف هدف آن ها می باشد. مینیون از اکسیر سیاه استفاده ی کند و بیشتر برای اتک های معمولی استفاده می شود و تا لول 6 ارتقا می یابد .
کاربرد این نیرو بیش تر برای زمانی است که نیروهای هوایی زن مثل برج آرچر و ایر دیفنز و باقی هوایی زن ها دور تر قرار دارند و این نیرو در این مواقع می تواند به راحتی در مواقعی که مورتار و یا canon ها هستند به تخریب بپردازد.

لینکهای مرتبط