آموزش لول های لاواهوند

لاواهوند یا همان سگ گدازه ای همانند گولم به دلیل استفاده از اکسیر سیاه زیاد برای آماده شدن بیشتر برای وار استفاده ی شود بعد از انداخته شدن در جنگ بلافاصله به سمت اولین و نزدیک ترین Air Defense رفته و آن ها را مورد هدف قرار می دهد . این نیرو برای زمانی استفاده می شود که حمله هوایی تدارک دیده ایم و نیاز داریم که ایر ها از بین بروند . لاواهوند تا لول 3 ارتقا می یابد و مانند گولم بعد از رسیدن با پایان خون به چند عدد تبدیل شده که البته آن ها خون کمی دارند.

لینکهای مرتبط