آموزش لول های گولم

این نیرو که بیشتر در وار کاربرد دارد در اتک هایی کاربرد دارد که به صورت زمینی زده شود . این نیرو که بین سربازان کلش آف کلنز بیشترین خون را داراست در حمله به سراغ تجهیزات دفاعی می رود و بعد از شکستن دیوار جلو تر از بقیه فرستاده می شود که تمرکز باقی تجهیزات را به خود متوجه کند و نیروهای دیگر که از پشت سر گولم حمله می کنند اسیب کم تری ببینند .

دلیل استفاده از گولم در وار به دلیل هزیه زیاد و خون زیاد که داراست می باشد و بعد از تمام شدن خون ، تبدیل به دو گولم کوچک شده و آن ها نسبت به خود گولم دارای خون بسیار پاین تری می باشند . تا لول 5 ارتقا می یابد.

 

لینکهای مرتبط