آموزش لول های دراگون

بدون شک قوی ترین سرباز چه از نظر دمیج یا خون و چه از نظر تخریب دراگون ها می باشند .شیوه حمله اژدها بصورت هوایی می باشد و برای اتک هایی که تجهیزات زمینی و دیوارهای قوی دارند بهترین گزینه حمله دراگون ها می باشند . در وار ها یا به اصطلاح حملات گروهی بهترین گزینه برای حمله به لول های بالا دراگون می باشد.

لینکهای مرتبط