آموزش لول های ملکه کماندار

ملکه کمان دار جزو نیروهایی است که تا لول 40 ارتقا پیدا می کند . ملکه کمان دار یا همان ارچر کوئین همانند آرچر عمل کرده و تفاوتش با آرچر این است که دارای خون بیشتر و به دلیل پرتاپ تیر چند تایی قدرت بیش تری را نیز دارا می باشد. از مزایای آرچر کوئین این است که در حمله اگر زنده بماند و آسیب نبیند بلافاصله برای حمله بعدی آماده می شود. در صورتی که آسیب ببیند مدت زمانی را برای آماده شدن دوباره و بسته به شدت آسیب طی می کند و برای اتک بعدی اماده می شود . آرچر کوئین برای هر حمله ، سکه و یا اکسیری نیاز ندارد و فقط برای مداوا زمان می خواهد. ملکه کمان دار برای ارتقای لول به اکسیر سیاه نیازمند است . 

لینکهای مرتبط