حالت ایمن در گوشی سامسونگ

1-دستگاه خاموش می کنیم

2-دکمه پاور/قفل یک یا دو دفعه به مدت 2 ثانیه نگه می داریم

3-هنگامی که لوگوی سامسونگ را دیدید دکمه ولوم پایین تا زمان مشاهده صفحه قفل گوشی نگه دارید.می بینید که عبارت Safemode  بر روی دستگاه شما نشان و فعال می شود

خروج از حالت Safemode

دکمه پاور/قفل نگه دارید عبارت Restart   را لمس کنید