چگونه بفهمیم گوشی روت شده

-اول  اپلیکیشن Root Checker را دانلود و نصب می کنیم.

 

-پس از نصب اپلیکیشن و اجرای آن ، ابتدا Agree را لمس کنید. با این کار با فعالیت این اپلیکیشن موافقت کرده اید.

 

- دکمه Verify Root Access و بعد از آن Grant را لمس کنید تا اپلیکیشن شروع به کار کند.

 

- اگر در پایان کار، پیغام Congratulations! This device has root access برای شما نمایش داده شد، یعنی گوشی موبایل شما روت شده است.

 

- اگر پیغام Sorry ! This device does not have proper root access نمایش داده شد، یعنی گوشی شما روت نشده است.

 

راه حل دوم

در بعضی از گوشی ها با  رفتم به محیط دانلودینگ ماد عبارت Root در سمت راست بالای گوشی زده می شود